Kategorier
Nyheter

Urban Earth stärker upp Upplands Väsby!

Urban Earth stärker upp Upplands Väsby kretsloppsenhets arbete som konsultstöd en tid framöver och ska assistera med att ta fram underlag till avfallshantering för ändrad detaljplan vid förtätning av bostadsområden.

Förtätning av bostadsområden ändrar förutsättningarna för avfallshanteringen. Vi hjälper kommunens planarkitekter att planera så att avfall kan sorteras, samlas upp och hämtas för borttransport.

I det underlag för planering som tas fram ingår dimensionering av avfallsvolymer, olika insamlingsmetoder, krav för angöring för avfallshanteringsfordon liksom framkomlighet för dessa.