Hem

Avfallshantering & miljöteknik

Leverantörs- och entreprenörsoberoende konsulttjänster inom avfalls- & miljöteknik, stadsutveckling och hållbar samhällsbyggnad

Våra Tjänster

Avfallsteknik

Hållbarhet & stadsutveckling

Organisations- & processtöd

Avfallshantering i vårdbyggnader

Vi arbetar med kvalificerad rådgivning, problemlösning och processtöd samt överbryggning mellan discipliner.

Om Urban Earth

Bolaget ägs och leds av erfarna konsulter med starkt driv, expertis och stor kunskapsbredd. Våra uppdragsgivare finns inom såväl offentlig som privat sektor: kommuner, fastighetsägare, landsting, branschorganisationer och myndigheter. Vi arbetar i projekt främst i Sverige men även utomlands.

Urban Earth Consulting AB erbjuder leverantörs- och entreprenörsoberoende konsulttjänster inom

  • Avfalls- och miljöteknik 
  • Stadsutveckling 
  • Fastighetsutveckling
  • Organisationsstöd
Engagemang

Vi kännetecknas av det mindre företagets engagemang, korta beslutsvägar och flexibilitet. Våra medarbetare trivs, tar ansvar och utvecklas med våra uppdrag.

Erfarna konsulter

Våra konsulter är experter och har erfarenhet från såväl den svenska marknaden som den internationella. Vi är välkända på den svenska marknaden som kunniga och pålitliga.

Kundfokus

Vi säkerställer kontinuerligt att vi lever upp till våra kunders förväntningar. Det är av största vikt för oss att vi förstår kunden, uppdraget och att vi levererar i tid.

Urban Earths kunder
Planering inför ombyggnad av avfallsutrymme
Är du en större fastighetsägare som behöver planera om dina avfallsutrymmen och …
Förfrågningsunderlag för insamling från ÅVS samt underlag inför auktorisation för förpackningsinsamling i Gnesta
Urban Earth har i samarbete med Gnesta kommun och Telge Inköp tagit …
Roslagsvatten – enskilda vägar
För kommuner med många enskilda vägar kan det bli en utmaning att …
Nils Holgersson-rapporten
Nils Holgersson-rapportens syfte är att belysa prisskillnader mellan kommunerna, för avfallshantering, energi …
Följ oss