Avfallshantering i sjukhus och i vårdbyggnader

Urban Earths konsulter har medverkat som specialister på hantering av smutstvätt och vårdens alla avfallsfraktioner. Vi bistår med dimensionering, hanteringsprinciper och beskrivning av intern logistik. Konsulterna arbetar nära vårdverksamhetens behov och kan ta fram sorteringsinstruktioner och uppföljningsrutiner. Systemen tas fram i dialog med projektets arkitekt och projekteringsteam. Vi bevakar de regelverk som finns för vårdens avfall avseende hygien, arbetsmiljö och effektiv hantering för att reservera utrymmesbehov och transportvägar för en fungerande smutstvätts- och avfallslogistik.