Kategorier
Nyheter

Österåkers avfallsplan 2030

Den 7 december 2020 antogs Österåkers kommuns nya avfallsplan, som beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030. Kommunen är nu redo att börja arbeta med planen i praktiken enligt den handlingsplan som tagits fram tillsammans med avfallsplanen.    

Urban Earth har bistått med projektledarstöd samt framtagande och formulering av avfallsplanens delmål, beskrivande texter, handlingsplan, samt följande bilagor: Framtida avfallssystem och avfallsmängder, Styrmedel, Nulägesbeskrivning, Nedlagda deponier, Miljöbedömning – undersökning om betydande miljöpåverkan, samt Samrådsredogörelse.

Här finns Österåkers nya avfallsplan:

https://www.osteraker.se/boendemiljo/planarbeteochbyggprojekt/oversiktsplanering/overgripandeutredningar/avfallsplanen2030.4.71255ac317261decee21ff67.html