Kategorier
Nyheter

Hej då ”hushållsavfall och därmed jämförligt avfall”!

Från och med 1 augusti heter det ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken”, en av flera ändringar i avfallslagstiftningen.

Läs mer om de nya bestämmelserna om avfall trädde ikraft den 1 augusti.