Våra konsulter

Annika Ekstrand

M.Sc. Geografi-miljöteknik.

Annika har arbetat som konsult i 15 år.
Specialistområden: Utredningar, sopsugsystem, avfallshantering på sjukhus, stadsutveckling,kommunal avfallshantering, tillstånd och MKB plockanalys, ÅVC.

0707 87 84 14

Daina Millers-Dalsjö

Civ. ing. Maskinteknik.

Daina har arbetat som expertkonsult sedan 1999 och har 10 års erfarenhet som utvecklingsingenjör på Stockholms stads avfallsbolag.
Specialistområden: Hållbarhet, kretslopp och strategier, fastighets- och stadsutveckling, sopsugsystem, arbetsmiljö, avfallshantering på sjukhus, processtöd/ överbryggare i tidiga skeden. Utredningar, sopsugsystem, avfallshantering på sjukhus, stadsutveckling,kommunal avfallshantering, tillstånd och MKB plockanalys, ÅVC.

0734 12 65 23

Towe Ireblad

Civ. Ing. Kemiteknik.

Towe har 17 års erfarenhet som konsult i svenska och internationella projekt.
Specialistområden: Kommunal avfallsplanering, avfallsplan, avfallstaxa, strategi- och investeringsbeslut, tillstånd och MKB, insamling- och behandlingsteknik, deponiteknik, sluttäckningsprojekt.

0707 42 46 64

Milla Sundström

Civ.ing. Lantmäteri, tekn.lic.

Milla har 12 års erfarenhet som konsult och fem års erfarenhet från kommunal avfallsverksamhet.
Specialistområden: Utredningar, projektkoordination, kommunal avfallsplanering, avfallstaxor, förfrågningsunderlag, avfallsplaner och föreskrifter.

0790 73 70 67