Våra experter


 

Annika Ekstrand

M.Sc. Geografi-miljöteknik.

Annika har arbetat som konsult i 12 år.

Specialistområden: Utredningar, sopsugsystem, avfallshantering på sjukhus, stadsutveckling,kommunal avfallshantering, tillstånd och MKB plockanalys, ÅVC.

Tel:+46 707 87 84 14
Epost: annika.ekstrand(at)urbanearth.se

Daina Millers-Dalsjö

Civ. ing. Maskinteknik.

Daina har arbetat som  expertkonsult sedan 1999 och 10 års erfarenhet som utvecklingsingenjör på Stockholms stads avfallsbolag.

Specialistområden: Hållbarhet, kretslopp och strategier, fastighets- och stadsutveckling, sopsugsystem, arbetsmiljö, avfallshantering på sjukhus, processtöd/ överbryggare i tidiga skeden. Utredningar, sopsugsystem, avfallshantering på sjukhus, stadsutveckling,kommunal avfallshantering, tillstånd och MKB plockanalys, ÅVC.

Tel:+46 734 12 65 23
Epost: daina.millers-dalsjo(at)urbanearth.se

Towe Ireblad

Civ. Ing. Kemiteknik.

Towe har 15 års erfarenhet som konsult i svenska och internationella projekt.

Specialistområden: Kommunal avfallsplanering, avfallsplan, avfallstaxa, strategi- och investeringsbeslut, tillstånd och MKB, insamling- och behandlingsteknik, deponiteknik, sluttäckningsprojekt.

Tel:+46 707 42 46 64
Epost: towe.ireblad(at)urbanearth.se

Milla Sundström

Civ.ing. Lantmäteri, tekn.lic.

Milla har 10 års erfarenhet som konsult och fem års erfarenhet från kommunal avfallsverksamhet.

Specialistområden: Utredningar, projektkoordination, kommunal avfallsplanering, avfallstaxor, förfrågningsunderlag, avfallsplaner och föreskrifter.

Tel:+46 790 73 70 67
Epost: milla.sundstrom(at)urbanearth.se