Våra konsulter

Annika Ekstrand

M.Sc. Geografi-miljöteknik.

Annika har arbetat som konsult inom avfallsområdet sedan 2005.
Specialistområden: Utredningar om- och nybyggnadsprojekt, insamlingssystem, sopsugsystem, strategiska utredningar/stadsutveckling, kommunal avfallshantering, avfallsföreskrifter, avfallsplaner, planering och införande av FNI, tillstånd och miljöbedömning ÅVC, avfallshantering på sjukhus.

0707 87 84 14

Daina Millers-Dalsjö

Civ. ing. Maskinteknik.

Daina har arbetat som expertkonsult sedan 1999 och har dessförinnan 10 års erfarenhet som utvecklingsingenjör på Stockholms stads avfallsbolag.
Specialistområden: Projektledning och analys, hållbarhet, kretslopp och strategier, fastighets- och stadsutveckling, sopsugsystem, arbetsmiljö, avfallshantering på sjukhus, processtöd/ överbryggare i tidiga skeden, utredningar, kommunal avfallshantering, plockanalys.

.

0734 12 65 23

Towe Ireblad

Civ. Ing. Kemiteknik.

Towe har arbetat som konsult i svenska och internationella projekt sedan 2003.
Specialistområden: Projektledning, kommunal avfallsplanering, avfallsplan, avfallstaxa, strategi- och investeringsbeslut, tillstånd och MKB, insamling- och behandlingsteknik, deponiteknik, sluttäckningsprojekt, upphandling enligt LOU.

0707 42 46 64