Våra konsulter

Annika Ekstrand

M.Sc. Geografi-miljöteknik.

Annika har arbetat som konsult i 15 år.
Specialistområden: Utredningar, sopsugsystem, avfallshantering på sjukhus, stadsutveckling, kommunal avfallshantering, tillstånd och MKB plockanalys, ÅVC.

0707 87 84 14

Daina Millers-Dalsjö

Civ. ing. Maskinteknik.

Daina har arbetat som expertkonsult sedan 1999 och har 10 års erfarenhet som utvecklingsingenjör på Stockholms stads avfallsbolag.
Specialistområden: Hållbarhet, kretslopp och strategier, fastighets- och stadsutveckling, sopsugsystem, arbetsmiljö, avfallshantering på sjukhus, processtöd/ överbryggare i tidiga skeden. Utredningar, sopsugsystem, avfallshantering på sjukhus, stadsutveckling, kommunal avfallshantering, tillstånd och MKB plockanalys, ÅVC.

0734 12 65 23

Towe Ireblad

Civ. Ing. Kemiteknik.

Towe har 17 års erfarenhet som konsult i svenska och internationella projekt.
Specialistområden: Kommunal avfallsplanering, avfallsplan, avfallstaxa, strategi- och investeringsbeslut, tillstånd och MKB, insamling- och behandlingsteknik, deponiteknik, sluttäckningsprojekt.

0707 42 46 64

Milla Sundström

Civ.ing. Lantmäteri, tekn.lic.

Milla har 12 års erfarenhet som konsult och fem års erfarenhet från kommunal avfallsverksamhet.
Specialistområden: Utredningar, projektkoordination, kommunal avfallsplanering, avfallstaxor, avfallsplaner och föreskrifter.

0790 73 70 67

Clara Haag Johansson

Fil. Kand., Miljövetenskap.

Specialistområden: Indikatorer för uppföljning av mål, statistik, beräkningsmodeller och analys i Excel, systemmodeller, inventering, provtagning, miljöövervakning.