Organisations- och processtöd

Organisationsstöd

Vi hjälper er då era egna personalresurser inte räcker till. Utifrån en behovsanalys föreslår vi stöd, t ex i samband med förändringsarbete. Riktad kommunikation, information och samråd för särskilda insatser är viktiga framgångsfaktorer.

Vi bistår med:

 • Expertstöd till chefer inom avfallsområdet.
 • Tillfälligt stötta en tjänst vid ledigheter.
 • Förstärka er organisation vid tillfälliga arbetsbelastningstoppar.
 • Vara behjälpliga vid framtagande av material inför informationsinsats, samråd eller beslutsunderlag.
 • Bearbeta ärenden i EDP Future.
 • Genomföra inventeringar av insamlingsplatser eller liknande.
Rådgivning och Processtöd

Vi bistår er i att analysera och agera rådgivare och bollplank. Benchmarking jämför utbud och tekniska lösningar på marknaden samt kan inspirera till utveckling, cirkulär ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar ofta med att skapa förståelse för avfallshanteringens behov och överbrygga mellan olika discipliner och interna enheter. Att lyfta frågor och se dem i ett större perspektiv över en längre tidsperiod ger nya infallsvinklar i en process.

Vi hjälper er med:

 • Marknadsundersökningar
 • Handläggare eller chefs stöd i process, medverka som expertstöd vid interna möten.
 • Sammankallande av olika enheter/discipliner över en specifik gemensam fråga.
 • Beställarens projektledare/avfallsexpert vid samordning mellan discipliner, t.ex. i plan- och byggprojekt.
 • Ansvara för workshops och utbildningar inom hållbarhets- och avfallsområdet.
 • Rådgivande funktion på kort eller lång sikt.