Integritetspolicy

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Urban Earth att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information, och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och Urban Earths interna policy och rutiner. Urban Earth integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Har du frågor om hur Urban Earth behandlar dina personuppgifter och dataskydd? Skicka ett e-postmeddelande till info@urbanearth.se.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Även krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna. Exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

1. Privatpersoner
När du kontaktar oss, lämnar CV, skickar mail kan följande uppgifter komma att behandlas:

 • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer och annan relevant information som lämnas i CV eller referenser.

2. Kunder och uppdrag
För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas:

 • Visitkortsdata, det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress och adress och företagsnamn.
 • CV och referenser
 • Faktureringsuppgifter.
 • Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information och företagsspecifik information.

3. Leverantörer
För leverantörer kan följande information komma att behandlas:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.

Vad är syftet och varför är behandlingen nödvändig (laglig grund)?

Privatpersoner
Syftet med denna behandling är att följa upp inkomna förfrågningar och att kommunicera relevant information om Urban Earth med dig. Genom att skriva till oss medger du att Urban Earth får behandla av dina personuppgifter.

Kund och uppdrag
Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund eller skulle kunna bli kund. Vi behandlar kunders personuppgifter för att kunna upprätta fullständiga avtal. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund. Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt. När det gäller denna typ av behandling kommer Urban Earth att inhämta samtycke från dig innan behandlingen påbörjas.

Leverantör
Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till Urban Earth samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Eftersom din säkerhet är viktig för oss ser Urban Earth till att din data alltid ska behandlas inom EU/EES. Vårt egna IT-system finns inom detta område och information som kan komma att sändas till andra system överförs och behandlas endast inom EU/EES-området.

Hur länge sparar vi din information?
Din data kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid. Viss information kan med andra ord komma att sparas längre.

Vilka är dina rättigheter?

Detta har du rätt till:

 • Att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. Du kan begära en kopia kostnadsfritt en gång per kalenderår.
 • Att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Att i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
 • Att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Att i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att återkalla samtycke
Vi sparar personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge du samtycker till att vi skickar marknadsföring till dig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@urbanearth.se

Hur skyddar Urban Earth dina uppgifter?
Urban Earth har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.

Cookies på Urban Earth.se

Besökare på vår externa webbplats är viktiga för oss. Därför använder vi cookies för att förbättra din användarupplevelse. Här ger vi en förklaring till hur vi använder cookies och hur du som användare kan hantera Urban Earth cookies.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål och krav och på så sätt förbättra användarupplevelsen. Cookien kommer inte att påverka din dator och den innehåller inte heller någon personlig information som till exempel din e-post eller ditt namn. Cookies varken innehåller eller samlar in information av sig själva.


Det finns två olika typer av cookies:

Beständiga cookies

 • Beständiga cookies identifierar anonyma återkommande besökare på webbplatsen och finns kvar under flera besök. De skapar en post med specifik information om hur användaren kom in på webbplatsen, vilka sidor användaren besöker, hur användaren navigerar och vilka alternativ användaren klickar sig in på. Genom att ändra innehållet enligt denna information kan vi förbättra vår webbplats.

Sessions cookies

 • Sessions cookies gör det lättare för dig att genomföra aktiviteter genom att exempelvis komma ihåg fältposter i formulär som återkommer under din användning. Sessions cookies försvinner automatiskt efter varje besök på webbplatsen.

Cookies på urbanearth.se
Vi använder cookies för att räkna besökare och mäta trafik. Vi använder sedan informationen för att förbättra och utveckla vår webbplats. Vi använder oss av Google Analytics cookie.

Hur undviker du cookies?
Om du vill kunna använda hela vår webbplats rekommenderar vi att du installerar cookies. Om du avaktiverar en cookie kan du förmodligen fortfarande surfa på webbplatsen, men vissa funktioner kan ha avaktiverats.

Du kan enkelt ta bort cookies från din dator, surfplatta eller mobil genom att gå in på din webbläsare (till exempel Safari, Google Chrome eller Internet Explorer). Instruktioner om hur du går tillväga för att ta bort cookies finns under alternativet ”hjälp” i din webbläsare.

Läs mer om cookies

För mer detaljerad läsning om cookies rekommenderar vi: www.aboutcookies.org