Kategorier
Nyheter

Granskning av avfallshantering i bygglovsremisser och samråd detaljplan, Stockholm Vatten och Avfall AB för Stockholms stad

SVOA har anlitat Urban Earth för att förstärka organisationen som granskar bygglovsremisser och samrådshandlingar för nya detaljplaner. Som en del i arbetet har Urban Earth tagit fram anvisningar till SVOAs hemsida över vilka uppgifter och underlag som sökande behöver lämna in avseende avfallshanteringen för att underlätta handläggning av bygglov.