Kategorier
Nyheter

Framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell för insamlingsentreprenader i Sundbyberg samt inventering och rundabordssamtal med entreprenörer

Urban Earth har i rollen som uppdragsledare tagit fram förfrågningsunderlag för insamlingsentreprenad av hushållsavfall samt förfrågningsunderlag för fett och matslam i Sundbybergs stad på uppdrag av SAVAB, Sundbyberg Avfall och Vatten AB.

Uppdraget innefattade rundabordssamtal med entreprenörer samt inventeringar och utredningar som underlag till förfrågningsunderlaget. I uppdraget ingick även framtagande av utvärderingsmodell och utvärdering av inkomna anbud.

För närvarande bistår Urban Earth SAVAB i uppstarten av den nya insamlingsentreprenaden för hushållsavfall i Sundbyberg som tas i drift i oktober 2021.

Foto av Towe Ireblad, Urban Earth Consulting AB