Kategorier
Nyheter

Södertäljes remissförslag till ny avfallsplan med utgångspunkt från Agenda 2030

Södertälje kommun har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan som ska gälla 2021–2030. Urban Earth har bidragit i processen, som drivits av Tomas Thernström, avfallsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret. Som strategiskt styrdokument är förhoppningen att den kommer vara till hjälp då kommunen och samhället utvecklas, inte bara som ett styrdokument för den kommunala renhållningen.

Thomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun berättar att utsläppen ska minskas genom att använda unika möjligheter inom avfallshanteringen såsom att binda kol.

Avfallsplanen- från avfallshantering till resurshantering – fokuserar på tre målområden:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringar

Se Avfall Sveriges intervju med Tomas!

Läs mer!

https://lnkd.in/d_ga8bA

Hitta avfallsplanen här:

https://lnkd.in/d3Swfmk