Kategorier
Nyheter

Avfallshantering i Norrtälje Hamn

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000- 5 000 personer. För insamling av mat- och hushållsavfall i området har kommunen valt stationär sopsug. Sopsugen levereras av Logiwaste Av och utformas med flexibilitet för framtida behov.

Anläggningen planeras tas i drift första kvartalet 2019 och sopsugen beräknas vara fullt utbyggd år 2025-26.

Från Urban Earth Consulting har Daina Millers-Dalsjö deltagit som projektledare Sopsug och avfallshantering.

Länk: http://norrtaljehamn.se/
Bild: Norrtälje kommun