Kategorier
Nyheter

Avfallshantering i Norrtälje Hamn

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000- 5 000 personer. För insamling av mat- och hushållsavfall i området har kommunen valt stationär sopsug. Sopsugen levereras av Logiwaste Av och utformas med flexibilitet för framtida behov. Anläggningen planeras tas i drift första kvartalet 2019 och sopsugen […]