Kategorier
Nyheter

Telge bostäder inför fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

Urban Earth anlitas som in-house konsult för att tillsammans med avfallssamordnaren och införa FNI i hela Telge bostäders bostadsbestånd, ca 10 000 lägenheter i flerfamiljshus och radhus.
Implementeringen planeras vara genomförd vid utgången av år 2021. Målet för 2019 är att FNI ska vara infört i 10 av 26 av Telge bostäders områden.