Hem

Avfallshantering & miljöteknik

Leverantörs- och entreprenörsoberoende konsulttjänster inom avfalls- & miljöteknik, stadsutveckling och hållbar samhällsbyggnad

Våra Tjänster

Avfallsteknik

Hållbarhet & stadsutveckling

Organisations- & processtöd

Avfallshantering i vårdbyggnader

Vi arbetar med kvalificerad rådgivning, problemlösning och processtöd samt överbryggning mellan discipliner.

Om Urban Earth

Bolaget ägs och leds av erfarna konsulter med starkt driv, expertis och stor kunskapsbredd. Våra uppdragsgivare finns inom såväl offentlig som privat sektor: kommuner, fastighetsägare, landsting, branschorganisationer och myndigheter. Vi arbetar i projekt främst i Sverige men även utomlands.

Urban Earth Consulting AB erbjuder leverantörs- och entreprenörsoberoende konsulttjänster inom

  • Avfalls- och miljöteknik 
  • Stadsutveckling 
  • Fastighetsutveckling
  • Organisationsstöd
Engagemang

Vi kännetecknas av det mindre företagets engagemang, korta beslutsvägar och flexibilitet. Våra medarbetare trivs, tar ansvar och utvecklas med våra uppdrag.

Erfarna konsulter

Våra konsulter är experter och har erfarenhet från såväl den svenska marknaden som den internationella. Vi är välkända på den svenska marknaden som kunniga och pålitliga.

Kundfokus

Vi säkerställer kontinuerligt att vi lever upp till våra kunders förväntningar. Det är av största vikt för oss att vi förstår kunden, uppdraget och att vi levererar i tid.

Urban Earths kunder
Fysisk planering av matavfallsinsamling för Botkyrkabyggen
Urban Earth tar fram lösningar för separat matavfallsinsamling och åtgärder för hämtställen …
Södertäljebornas avfallsföreskrifter och avfallstaxa
Under flera år har Urban Earth fått förtroendet att tillsammans med Telge …
Miljöbedömningsprocess för Värmdö kommuns Avfallsplan 2021-2025
Uppdraget innebar att vara processledningsstöd till Värmdö kommun i genomförandet av en …
Föreskrifter, riktlinjer och rutiner för avfallshantering
Under hösten 2020 genomfördes uppdraget som innebar att vara processledningsstöd åt Vallentuna …
Följ oss