Hem

Avfallshantering & miljöteknik

Leverantörs- och entreprenörsoberoende konsulttjänster inom avfalls- & miljöteknik, stadsutveckling och hållbar samhällsbyggnad

Våra Tjänster
Avfallsteknik

Hållbarhet & stadsutveckling

Organisations- & processtöd

Avfallshantering i vårdbyggnader

Vi arbetar med kvalificerad rådgivning, problemlösning och processtöd samt överbryggning mellan discipliner.

Om Urban Earth

Bolaget ägs och leds av erfarna konsulter med starkt driv, expertis och stor kunskapsbredd. Våra uppdragsgivare finns inom såväl offentlig som privat sektor: kommuner, fastighetsägare, landsting, branschorganisationer och myndigheter. Vi arbetar i projekt främst i Sverige men även utomlands.

Urban Earth Consulting AB erbjuder leverantörs- och entreprenörsoberoende konsulttjänster inom

  • Avfalls- och miljöteknik 
  • Stadsutveckling 
  • Fastighetsutveckling
  • Organisationsstöd
Engagemang

Vi kännetecknas av det mindre företagets engagemang, korta beslutsvägar och flexibilitet. Våra medarbetare trivs, tar ansvar och utvecklas med våra uppdrag.

Erfarna konsulter

Våra konsulter är experter och har erfarenhet från såväl den svenska marknaden som den internationella. Vi är välkända på den svenska marknaden som kunniga och pålitliga.

Kundfokus

Vi säkerställer kontinuerligt att vi lever upp till våra kunders förväntningar. Det är av största vikt för oss att vi förstår kunden, uppdraget och att vi levererar i tid.

Urban Earths kunder
Österåkers avfallsplan 2030
Den 7 december 2020 antogs Österåkers kommuns nya avfallsplan, som beskriver hur …
Urban Earth stärker upp Upplands Väsby!
Urban Earth stärker upp Upplands Väsby kretsloppsenhets arbete som konsultstöd en tid …
Hej då ”hushållsavfall och därmed jämförligt avfall”!
Från och med 1 augusti heter det ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar …
Framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell för insamlingsentreprenader i Sundbyberg samt inventering och rundabordssamtal med entreprenörer
Urban Earth har i rollen som uppdragsledare tagit fram förfrågningsunderlag för insamlingsentreprenad …
Följ oss