Kategorier
Nyheter

Planering inför ombyggnad av avfallsutrymme

Är du en större fastighetsägare som behöver planera om dina avfallsutrymmen och göra plats för utsortering av matavfall, förpackningar med mera? Kanske behöver dina planerade förändringar bygglov? Urban Earth kan bistå med förslag till åtgärder och utformning samt underlag till bygglov.