Kategorier
Nyheter

Workshop projekt öar och glesbygd åt Avfall Sverige

I glesbygd och på öar krävs det lite extra för att källsortera och hämta avfall. På uppdrag av Avfall Sverige och i samarbete med en rad kommuner uppdaterar Urban Earth rapporten Avfallshantering på öar och i glesbygd (U 2009:12).

Tack för er medverkan på workshopen i Stockholm!