Kategorier
Nyheter

Nya avfallsplaner för Vaxholm och Österåker

Urban Earth agerar stöd i framtagande av avfallsplaner för Vaxholm och Österåker som ska gälla för åren 2021-2030. Arbetet innebär att ta fram måldokument och bilagor inklusive tillhörande utredningar, underlag och statistik.

Urban Earth bistår även med att uppdatera Vaxholms stads avfallsföreskrifter och avfallstaxa.

Foto: Lisa Haag Johansson