Kategorier
Nyheter

Södertäljebornas avfallsföreskrifter och avfallstaxa

Under flera år har Urban Earth fått förtroendet att tillsammans med
Telge Återvinning AB genomföra uppdateraringar av kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa. Ständiga förändringar i lagstiftning medför att styrdokumenten för avfallshantering återkommande behöver uppdateras för att hållas aktuella samt att nya taxeposter tillkommer, inte minst medtanke på kommunens kommande ansvar över hushållens förpackningsinsamling.