Kategorier
Nyheter

Miljöbedömningsprocess för Värmdö kommuns Avfallsplan 2021-2025

Uppdraget innebar att vara processledningsstöd till Värmdö kommun i genomförandet av en miljöbedömningsprocess samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt samråd med länsstyrelsen för avfallsplan 2021-2025. Miljöbedömningens fokuserade på att bedöma om planen utformades enligt planens syfte, att främja hållbar utveckling framåt och styra kommunen i rätt riktning enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.