Kategorier
Nyheter

Roslagsvatten – enskilda vägar

För kommuner med många enskilda vägar kan det bli en utmaning att utöka den fastighetsnära insamlingen. Hur ska kommunen anordna nya insamlingsplatser, säkra framkomlighet och beakta enskilda vägars bärighet?
Roslagsvatten, som ansvarar för insamling av avfall under kommunalt ansvar i Österåkers och Vaxholms kommuner, har anlitat Urban Earth för att ta fram ett förslag till metod för att ta tillvara och komplettera kommunens och Lantmäteriets GIS-information med avfallshanteringens kundregister, i syfte att etablera kontakt med enskilda väghållare/vägföreningar.