Kategorier
Nyheter

Nils Holgersson-rapporten

Nils Holgersson-rapportens syfte är att belysa prisskillnader mellan kommunerna, för avfallshantering, energi och VA, för ett fiktivt typhus på 15 lägenheter. Rapporten ges ut årligen och statistiken inhämtas från kommunerna via enkäter.
Inför uppdatering av Nils Holgerssons modell för statistikinsamling har Urban Earth anlitats som del av Sveriges Allmännyttas projektgrupp med uppgift att föreslå revideringar av rapportens upplägg och hur statistikuppgifter för avfallshantering bör samlas in från kommunerna. Förslagen från projektgruppen stäms av mot en referensgrupp, bestående av representanter från kommuner, kommunala bolag och fastighetsägare samt Avfall Sverige.