Kategorier
Nyheter

Urban Earth stärker upp Upplands Väsby!

Urban Earth stärker upp Upplands Väsby kretsloppsenhets arbete som konsultstöd en tid framöver och ska assistera med att ta fram underlag till avfallshantering för ändrad detaljplan vid förtätning av bostadsområden. Förtätning av bostadsområden ändrar förutsättningarna för avfallshanteringen. Vi hjälper kommunens planarkitekter att planera så att avfall kan sorteras, samlas upp och hämtas för borttransport. I […]

Kategorier
Nyheter

Hej då ”hushållsavfall och därmed jämförligt avfall”!

Från och med 1 augusti heter det ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken”, en av flera ändringar i avfallslagstiftningen. Läs mer om de nya bestämmelserna om avfall trädde ikraft den 1 augusti.

Kategorier
Nyheter

Framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell för insamlingsentreprenader i Sundbyberg samt inventering och rundabordssamtal med entreprenörer

Urban Earth har i rollen som uppdragsledare tagit fram förfrågningsunderlag för insamlingsentreprenad av hushållsavfall samt förfrågningsunderlag för fett och matslam i Sundbybergs stad på uppdrag av SAVAB, Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Uppdraget innefattade rundabordssamtal med entreprenörer samt inventeringar och utredningar som underlag till förfrågningsunderlaget. I uppdraget ingick även framtagande av utvärderingsmodell och utvärdering av […]

Kategorier
Nyheter

Södertäljes remissförslag till ny avfallsplan med utgångspunkt från Agenda 2030

Södertälje kommun har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan som ska gälla 2021–2030. Urban Earth har bidragit i processen, som drivits av Tomas Thernström, avfallsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret. Som strategiskt styrdokument är förhoppningen att den kommer vara till hjälp då kommunen och samhället utvecklas, inte bara som ett styrdokument för den kommunala renhållningen. Thomas Thernström, […]

Kategorier
Nyheter

Kv Schönborg och kv Brädstapeln är nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

Fem projekt är nominerade till årets ROT-pris. Urban Earth har medverkat i utformningen av avfallslösningar för två av ombyggnaderna Schönborg och Brädstapeln. Ombyggnad i befintlig stadsmiljö med en utökning av kommersiella lokaler medför utmaningar för all logistik. Urban Earth har utformat en avfallshantering med hänsyn till tillgänglighet, framkomlighet för fordon och arbetsmiljö. ROT-priset är en […]

Kategorier
Nyheter

Ny rapport om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer

Urban Earth Consulting  har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en ny rapport om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer. I rapporten redovisas en del av de utmaningar som avfallshantering i glesbygd och på öar samt vid säsongsvariationer medför, men exempel på enkla och smarta lösningar ges också. Rapporten är baserad på […]

Kategorier
Nyheter

Telge Bostäder inviger avfallssortering i underjordsbehållare med RFID-lås och fotpedal

I Västergård, Södertälje invigs nya krantömmande underjordsbehållare som ska förse drygt 200 lägenheter med bostads-/kvartersnära insamling (BNI/KNI) av förpackningar och returpapper utöver restavfallspåsen och den gröna påsen för matavfall. Underjordsbehållarna rymmer mellan 3-5 kubikmeter vardera och är försedda med RFID-lås och nyheten fotpedal. Annika Ekstrand från Urban Earth tillsammans med Telge Bostäders Avfallssamordnare Mimmi Lord […]

Kategorier
Nyheter

Sjukskrivningar?

Våra konsulter med projektledarerfarenhet hjälper dig att hålla verksamheten igång. Vi driver projekt inom avfallsplanering och hantering, ärendehantering i Future, granska underlag för bygglov och detaljplan eller ta fram indikatorer för uppföljning.

Kategorier
Nyheter

Avfall Sveriges temadag Avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer

Avfall Sverige bjöd in till online-temadag den 22 april 2020. Under dagen presenterade Towe Ireblad och Milla Sundström från Urban Earth den nya rapporten om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer som tagits fram på uppdrag av Avfall Sverige. Även representanter från Avfall Sverige, VAMAS, Norrtälje. Krokom och Åland föreläste. Läs mer om […]

Kategorier
Nyheter

Nya avfallsplaner för Vaxholm och Österåker

Urban Earth agerar stöd i framtagande av avfallsplaner för Vaxholm och Österåker som ska gälla för åren 2021-2030. Arbetet innebär att ta fram måldokument och bilagor inklusive tillhörande utredningar, underlag och statistik. Urban Earth bistår även med att uppdatera Vaxholms stads avfallsföreskrifter och avfallstaxa. Foto: Lisa Haag Johansson