Kategorier
Nyheter

Förutsättningar för byggåterbruk

I enlighet med Stockholms Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021-2024 har förutsättningarna för etablering av återbrukscentral för byggmaterial i Stockholmsområdet utretts. Handlingsplanen gäller för byggande förvaltningar och kommunala bolag inom Stockholms stad. Genom workshops och intervjuer har erfarenhet från landets alla hörn samlats in och en kravspecifikation tagits fram som svarar på frågor såsom vilka produkter som kunderna efterfrågar och krav på dessa produkter, vem som kan nyttja återbruket? Specifikationen svarar även på frågor som, hur den ska drivas, organiseras och finansieras samt infrastruktur som läge, ytbehov samt logistiska frågor. Uppdraget utfördes åt Stockholm Vatten och Avfall AB.