Kategorier
Nyheter

Workshop projekt öar och glesbygd åt Avfall Sverige

I glesbygd och på öar krävs det lite extra för att källsortera och hämta avfall. På uppdrag av Avfall Sverige och i samarbete med en rad kommuner uppdaterar Urban Earth rapporten Avfallshantering på öar och i glesbygd (U 2009:12). Tack för er medverkan på workshopen i Stockholm!

Kategorier
Nyheter

Sopsugterminalen Norrtälje Hamn tar form

Installationen av sopsugledningar i Norrtälje Hamn har pågått i takt med etappvis utbyggnad av infrastruktur sedan februari 2017. I mars 2019 byggs terminalbyggnaden. I slutet av 2019 planeras sopsuganläggningen tas i drift. Det blir separata inkast för insamling av de boendes matavfall i papperspåsar och soppåsar med restavfall.

Kategorier
Nyheter

Telge bostäder inför fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

Urban Earth anlitas som in-house konsult för att tillsammans med avfallssamordnaren och införa FNI i hela Telge bostäders bostadsbestånd, ca 10 000 lägenheter i flerfamiljshus och radhus. Implementeringen planeras vara genomförd vid utgången av år 2021. Målet för 2019 är att FNI ska vara infört i 10 av 26 av Telge bostäders områden.

Kategorier
Nyheter

Avfallshantering i Norrtälje Hamn

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000- 5 000 personer. För insamling av mat- och hushållsavfall i området har kommunen valt stationär sopsug. Sopsugen levereras av Logiwaste Av och utformas med flexibilitet för framtida behov. Anläggningen planeras tas i drift första kvartalet 2019 och sopsugen […]

Kategorier
Nyheter

Avfall Sverige rapport 2018:35 är här!

Nu är den här!  Avfall Sverige rapport 2018:35  Fettavskiljare och kombisystem med avskiljare för matavfall och fett. Rapporten riktar sig främst till kommuner och kommunala bolag som behöver kunskap och vägledning för att ta ett helhetsgrepp kring dels planering för och insamling av matavfall från kombisystem, dels fettslam från fettavskiljare. Länk till Avfall Sverige:  https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/

Kategorier
Nyheter

Avfall Sverige höstmöte

Nästan 400 personer tycker det är kul med Avfall, även Urban Earth! Nu kör vi!

Kategorier
Nyheter

Täby Park får stationär sopsug!

I flera år har vi jobbat med avfallshanteringssystem för Galoppfältet som kommer omvandlas till Täby Park. Urban Earth har tillsammans med kommunen arbetat mot att området ska få stationär sopsug som insamlingssystem för flera avfallsfraktioner. Ett av våra mycket intressanta strategiska projekt på Urban Earth Consulting AB: att diskutera och argumentera kring tät stadsbyggnad och […]