Kategorier
Nyheter

Utredning – gemensamt insamlingssystem och organisation

Via Karlstad Energi fick Urban Earth uppdraget att utreda möjligheten till ett gemensamt insamlingssystem för främst mat- och restavfall för de fem kommunerna, Forshaga, Hammarö, Grums, Karlstad och Kil. Insamlingssystemen som utreddes skulle vara möjliga att anpassa/utöka till insamling av fler fraktioner, till exempel förpackningar och returpapper.