Kategorier
Nyheter

Avfall Sverige rapport 2018:35 är här!

Nu är den här!  Avfall Sverige rapport 2018:35  Fettavskiljare och kombisystem med avskiljare för matavfall och fett. Rapporten riktar sig främst till kommuner och kommunala bolag som behöver kunskap och vägledning för att ta ett helhetsgrepp kring dels planering för och insamling av matavfall från kombisystem, dels fettslam från fettavskiljare. Länk till Avfall Sverige:  https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/

Kategorier
Nyheter

Avfall Sverige höstmöte

Nästan 400 personer tycker det är kul med Avfall, även Urban Earth! Nu kör vi!