Kategorier
Nyheter

Fysisk planering av matavfallsinsamling för Botkyrkabyggen

Urban Earth tar fram lösningar för separat matavfallsinsamling och åtgärder för hämtställen som inte uppfyller renhållningens arbetsmiljökrav på uppdrag av projektledare anlitad av Botkyrkabyggen. Botkyrkabyggens ca 10 800 lägenheter samlar in restavfall till stor del i underjordsbehållare. Flertalet behållare behöver bytas ut och kompletteras med nya behållare för matavfall. Urban Earth tar fram lösningar där lämpliga placeringar med godkänd hämtning utifrån arbetsmiljöperspektiv identifieras samt tar fram underlag för bygglovsansökan.