Kategorier
Nyheter

Avfallsföreskrifter för Värmdö kommun

Värmdö kommun har anlitat Urban Earth för att omarbeta sina avfallsföreskrifter i sin helhet. Föreskrifterna har anpassats till ny lagstiftning, förtydligats och specificerats i utvalda paragrafer. Krav på anläggande och hämtning av avfall på fastland respektive från skärgårdsöar har utökats för att underlätta för tjänstemännens tillämpning av föreskrifterna. Föreskrifterna har även anpassats för framtida teknikutveckling med krav för avfallshämtning, från bottentömmande behållare, med båt.